WiX Kinderkerk GROEI …

Posted on Sep 6, 2012 in Blog, WiX

Die Here bou die huis  …  en dit sluit verseker die Kinderkerk van die VEK Louis Trichardt in.  Die personeel van WiX Kinderkerk het Maandagmiddag vergadering gehou.  Die personeel is super excited en borrel oor van entoesiasme.  Die bywoning het van 12 kinders gegroei tot 49 kinders wat ons tans op register het  –  EN ONS AKTIWITEITE BYWOON.  LOOF DIE HERE!  Ons is verstom oor die GROOTHEID VAN GOD!  Die guns wat ons geniet slaan ons asems weg!

Die lokale is uitgeverf.  Matte is alreeds in van die klasse gelê.  Daar is speelgoed en skryfbehoeftes aangekoop.  Ons is tans besig met die naambord vir die kinderkerkkompleks en die tuin voor die kompleks gaan ‘n make-over kry.