Wat verhinder jou om voluit te lewe?

Posted on Jul 13, 2015 in Blog, Preeknotas

bereikWat verhinder jou om voluit te lewe?  Daar kan natuurlik verskeie faktore/redes wees wat daartoe aanleiding gee dat ‘n persoon nie aan sy/haar skeppingsdoel aandag gee nie; dit afskeep of selfs totaal verontagsaam.  Een van die redes is seer en negatiewe verlede-ervarings.  Jy moet leer om die verlede in perspektief te plaas.

Wanneer jy na die verlede bly hunker, is dit omdat jy nie jou skeppingsdoel in die hede leef met hoop vir die toekoms nie.

Indien jy hunker na die verlede, wil jy die realiteit van die hede ontvlug, en het jy jou skeppingsdoel uit die oog verloor.  Jou skeppingsdoel het VANDAG nodig, en daarom moet jy nie langer aan gister vashou nie.  Maak die beste van NOU.  Net soos jy gister die beste daarvan gemaak het.

Indien jy elke dag vir jouself sê:  “Hierdie is die beste dag van my lewe”  en ook só leef, sal jy nie die slaaf van die verlede wees nie, en kan jy besig wees om jou skeppingsdoel te ontwikkel.

Dit wat jy nog moet bereik lê voor jou!

Klik op die skakel vir die preeknotas