Vriendskap en vriendelikheid

Posted on Jun 4, 2015 in Blog, Boodskapreeks, Preeknotas

VriendeOns nuwe boodskapreeks handel VRIENDSKAP EN VRIENDELIKHEID.

Klik gerus op die skakel vir notes van die onderskeie boodskappe.

Boodskap 1  |  Geestelike Vriende

Die wêreld is ‘n alleen-plek  …  en ongelukkig is dit ook so dat mense selfs soms in die gemeente alleen voel.  Die doel van die boodskap is egter nie om mekaar te verwyt oor die gebrek aan vriendskap nie, maar om mekaar aan te moedig om waarlik vir mekaar vriende te wees.  Sonder om partyskap te verwek wil ek jou tog die volgende vra:  Het jy  (al)  ‘n geestelike vriend in die gemeente gevind  …  en is jy vir iemand anders ‘n ware vriend; ‘n geestelike vriend?  Die geestelike vriendskapsverhouding wat daar tussen die kinders van God  (behoort te)  bestaan, aksentueer ons een-wees en gee betekenis aan ons saam-wees.

Sonder dat ons ‘n neiging wil aanmoedig dat die gemeente na-binne moet lewe  –  ons staan dit sterk teen!  –  moet ons tog nie nalaat om die waarde van geestelike vriendskappe binne die gemeente konteks te benadruk nie!  Ons moet die dinge identifiseer wat skade wil doen aan hierdie eenheid en geestelike vriendskapsband en daarmee afreken.

Boodskap 2  |  Vriendelik teenoor almal

Luister, vir ons wat die Here dien, is vriendelikheid nie ‘n opsie nie.

‘n Mens wat sy lag verloor het, is ‘n gewonde mens.  En die oorsaak van hierdie seer moet geïdentifiseer word, hanteer/verwerk word, sodat die persoon weer opnuut kan begin lag, lewe en vriendelik kan wees.

Ons vriendelikheid word nie deur omstandighede bepaal nie!!  Dit is juis ons vriendelikheid wat die getuienis dra dat omstandighede nie oor ons heers nie! ‘n Vriendelike mens lag.  ‘n Vriendelike mens het vrede.  ‘n Vriendelike mens is blymoedig.  ‘n Vriendelike mens is ‘n mens met ‘n greep op die lewe.

Die lewe is ‘n ernstige saak, maar dit beteken nie dat ‘n mens nie vriendelik moet wees nie.  Die vriendelikheid wat ons openbaar, moet die boodskap kommunikeer dat ons besorgd is  (I Thes 2:7).  En die motivering vir ons om hierdie gemoedstoestand te openbaar en te handhaaf, vind ons in Fil 4:5:  “Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby”  [Fil 4:5].