Spanwerk

Posted on Aug 23, 2012 in Blog, WiX

Daar is ‘n Engelse spreekwoord:  “There is no  “I”  in team.”  Die Afrikaanse eweknie is waarskynlik om te sê:  “Die span is groter as die man.”  Ek het gisteraand  (22 Augustus 2012)  tydens huisbesoeke net weereens besef hoe waar hierdie woorde is.  Laat ek eerstens en heelhartig aan die HERE DIE EER GEE!  Die Here is vir ons BAIE GOED!  Dit is lekker om komplimente te ontvang, maar ek skroom nie om aan die Here die eer daarvoor te gee nie.  Ek roem in die Here!  Terwyl ons werk  –  is dit Hy wat die huis bou  (Ps 127:1).  En natuurlik het ek gisteraand bykans uit my nate van trots gebars toe die een gesin waarby ek besoek het, gesê het dat hulle kinders dit baie by WiX  –  die VEK Louis Trichardt Kinderkerk  –  geniet het.  En dat hulle as gevolg daarvan finaal besluit het om lidmaatskap van die gemeente op te neem.  Ek wou net daar-en-dan al die personeel bel en vir hulle almal sê hoe trots ek op hulle is, en my waardering teenoor hulle uitspreek.  Ek wil onwillekeurig verklaar:  Spanwerk is ‘n SPAN wat WERK!