Madampies

Posted on Mar 4, 2015 in Blog, Madampies

madampie Maart

 

Daar is Vrydag, 6 Maart 2015 om 15:00, weer ‘n byeenkoms vir die Madampies.  Die Madampies is die groep meisies vanaf graad 1 tot graad 6.  Hulle hou een maal per maand, die eerste Vrydag van die maand, ‘n byeenkoms.  Tydens hierdie byeenkomste word die Madampies onder andere geleer bak, brei, ensovoorts.

Daar is ‘n minimale fooi hieraan verbonde.

Kontak gerus vir Heleen de Jager by die Kerkkantoor indien jy meer besonderhede verlang, of indien jy graag by hierdie unieke bedieningsgeleentheid wil betrokke raak.