Kies die lewe!

Posted on Nov 11, 2014 in Blog, Preeknotas

Leef

Hoe voel jy oor jou lewe in die besonder?  Waarom doen jy wat jy doen   …  of het jou lewe tot ‘n stilstand gekom?  Die realiteit van die lewe is dat daar soms dinge kan wees wat ons oorweldig.  Die realiteit is dat daar nie altyd die ondersteuning is waarop jy gereken het nie.  Die realiteit is egter ook dat die lewe nie stilstaan nie!!

Ongeag waarmee jy besig is, indien jy nie ten spyte daarvan tog sekerheid van saligheid het nie; dus seker is dat jy hemel toe gaan nie, stuur jou ganse lewe af op ‘n ramp  (Matt 16:26)!  Verder, moet ons verstaan dat ons God nie net in terme van sekerheid van saligheid moet ken nie, maar dat ons Hom deel moet maak van ons GANSE LEWENSBESTUUR!  Die lewe is ‘n kuns wat met God se hulp beMEESTER kan word.

Luister:

  • Die verskil in die resultate wat mense bereik, kom basies neer op hierdie een waarheid:  Die verskil is in hulle gesindheid optrede in dieselfde tipe omstandighede.
  • VANDAG is die môre waarop jy gister gehoop het!
  • Voordat jy rigting kan kry, moet jy eers ruggraat kry!

Wat maak jy met die lewe wat GOD JOU GEGEE HET?

Klik op die skakel vir preeknotas.