Hoe om teleurstelling te hanteer

Posted on Mar 14, 2015 in Blog, Preeknotas

teleurstelling

Daar gebeur soms dinge met elkeen van ons wat ons wind uitslaan.  Dinge wat ons totaal weerloos en blootgestel laat voel.  Geskok.  Geruk.  Stukkend.  Seerkry en teleurstelling word geen mens ontsê nie.  Geen mens is ook immuun teen die invloed wat teleurstellings soms op die mens se gemoed en gesindheid kan hê nie.  Ek kan dit nie genoeg beklemtoon, dat elkeen van ons die lewensvaardigheid moet aanleer om teleurstelling sinvol en met wysheid te verwerk.

Klik op die skakel vir die preeknotas.