Kontakbesonderhede

h/v Burger- & Rissikstraat

Louis Trichardt

0920

Posbus 284

Louis Trichardt

0920

015 004 0224  (Kantoor)

086 567 6838  (Faks)

admin@dielewe.co.za

philip@leefdiewoord.co.za

015 004 0224  (Kantoor)

015 516 0758  (Pastorie)

heleendj@leefdiewoord.co.za

015 004 0224  (Kantoor)

015 516 0758  (Pastorie)

jmoutonb@gmail.com

015 004 0224  (Kantoor)

Jy kan ook vir ons e-pos stuur deur die onderstaande aanlyn eposvorm te voltooi

Captcha:
6 + 5 =