Geestelike Volwassenheid

Posted on Oct 13, 2014 in Boodskapreeks, Preeknotas

Ons gesels oor die noodsaaklikheid van geestelike groei.  Die wedergeboorte  (Joh 3:1-21; II Kor 5:17) is die begin van ‘n asemrowende verhouding met God.  Daar is egter so baie om te leer en te beleef, en dit is juis waarom ons moet gesels oor die onontbeerlikheid van geestelike groei.  Dit is noodsaaklik dat elke kind van God die tyd sal uitkoop en geestelike dissiplines getrou sal handhaaf.  Gegewe die tyd wat al verloop het sedert jy Jesus Christus as jou persoonlike Saligmaker en Verlosser aangeneem het, in hoe ‘n mate het jy geestelike gegroei?

EERSTE BOODSKAP

Ons gesels oor jou PERSOONLIKE GROEI GEGEWE DIE TYD wat al verloop het.

TWEEDE BOODSKAP

Ons gesels oor die NOODSAAKLIKHEID VAN GEESTELIKE GROEI, en plaas veral aksent daarop dat dit God is wat hierdie groei in jou lewe bewerkstellig.

DERDE BOODSKAP

Ons gesels oor GEESTELIKE WAARHEDE wat God jou wil leer.  Ons doen ook ‘n Skrifgefundeerde ondersoek na die sogenaamde openbaringskennis.

VIERDE BOODSKAP

GEESTELIKHEID IS NIE OORBODIG NIE.  Met hierdie boodskap weerlê ons die stelling:  “You are so heavenly minded that you are no earthly good.”  As kind van God is jy ‘n deelgenoot van die goddelike natuur  (II Pet 1:4), jou optrede moet duidelik daarop dui dat jy ‘n navolger van God soos ‘n geliefde kind is  (Efe 5:1).

VYFDE BOODSKAP

OEFEN JOU IN DIE GODSALIGHEID.  Ons gesels oor sekere noodsaaklike geestelike praktyke wat elke kind van God in sy lewe moet opneem en gedissiplineerd moet handhaaf, met die goeie vrug wat dit in ‘n kind van God se lewe tot gevolg sal hê.