Dra mekaar se laste

Posted on Jun 30, 2014 in Blog, Boodskapreeks

Dra mekaar se laste

Ons vind talle voorskrifte in die Woord van die Here ten opsigte van die eenheid van die gemeente.  Een van die boustene van gemeente eenheid is dat ons mekaar se laste sal help dra.  Wat het Paulus bedoel met die woorde wat in Gal 6:1-4 geskryf staan?  Verder, merk ons ook op dat hierdie ondersteuning wat ons aan mekaar verskuldig is ook teen die agtergrond  (binne konteks en verband)  van die vrug van die Gees verstaan moet word.  Dit is duidelik dat kinders van God aan mekaar verskeie dinge verskuldig is.

Boodskap 1:  Ons gesels oor die gesindheid waarmee ons mekaar reghelp en die doel waarom ons mekaar reghelp.  Ons moedig mekaar aan om te waak teen selfregverdiging en geestelike hoogmoed.  ‘n Belangrike stelling wat tydens hierdie boodskap gemaak word is dat jy jou lewe en werke sal toets in die LIG van God se wil, en nie in die skaduwee van iemand anders se foute nie.

Klik op die skakel vir preeknotas.

Boodskap 2:  Wat beteken dit; en hoe doen ek dit  –  om iemand anders se las te dra?  Dit is baie duidelik dat daar van kinders van God verwag word om MEKAAR op ‘n besondere manier te hanteer.  Ja, ons word selfs vanuit die Woord geleer hoe ons teenoor mekaar moet optree indien iemand deur een of ander misdaad oorval word.

Klik op die skakel vir preeknotas.

Boodskap 3:  Ons gesels oor geestelike hoogmoed.  Ons ontbloot hierdie struikelblok vir wat dit is.  Indien ons in hierdie gebroke wêreld ‘n verskil wil maak moet ons besef dat ons hier is om te dien en te bedien; om na mense toe uit te reik met die goeie nuus dat God mense liefhet.  Geestelike groei verhef my nie bo ander nie, inteendeel, dit moet my al hoe meer ‘n dienskneg maak.

Klik op die skakel vir die preeknotas.