Dankbaarheid is ‘n leefwyse

Posted on Nov 12, 2015 in Blog

5  Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as ‘n
dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie.
6  Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.
7  Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.
8  En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en
oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.”
[II Kor 9:5-8]

Dankofferkoeverte is by die inligtingstoonbank beskikbaar.

Indien u ‘n elektroniese oorplasing doen, dui asb u naam aan en meld
duidelik dat dit u dankoffer is.