WiX

VEK Louis Trichardt Kinderkerk

WiX Kinderkerk GROEI …

Posted on Sep 6, 2012 in Blog, WiX

Die Here bou die huis  …  en dit sluit verseker die Kinderkerk van die VEK Louis Trichardt in.  Die personeel van WiX Kinderkerk het Maandagmiddag vergadering gehou.  Die personeel is super excited en borrel oor van entoesiasme.  Die bywoning het van 12 kinders gegroei tot 49 kinders wat ons tans op register het  –  EN ONS AKTIWITEITE BYWOON.  LOOF DIE HERE!  Ons is verstom oor die GROOTHEID VAN GOD!  Die guns wat ons geniet slaan ons asems weg! Die lokale is uitgeverf.  Matte is alreeds in van die klasse gelê.  Daar is speelgoed en skryfbehoeftes aangekoop.  Ons is tans besig met die naambord vir die kinderkerkkompleks en die tuin voor die kompleks gaan ‘n make-over...

Lees Meer

Spanwerk

Posted on Aug 23, 2012 in Blog, WiX

Daar is ‘n Engelse spreekwoord:  “There is no  “I”  in team.”  Die Afrikaanse eweknie is waarskynlik om te sê:  “Die span is groter as die man.”  Ek het gisteraand  (22 Augustus 2012)  tydens huisbesoeke net weereens besef hoe waar hierdie woorde is.  Laat ek eerstens en heelhartig aan die HERE DIE EER GEE!  Die Here is vir ons BAIE GOED!  Dit is lekker om komplimente te ontvang, maar ek skroom nie om aan die Here die eer daarvoor te gee nie.  Ek roem in die Here!  Terwyl ons werk  –  is dit Hy wat die huis bou  (Ps 127:1).  En natuurlik het ek gisteraand bykans uit my nate van trots gebars toe die een gesin waarby ek besoek het, gesê het dat hulle kinders dit baie by WiX  –  die VEK Louis Trichardt Kinderkerk  –  geniet het.  En dat hulle as gevolg daarvan finaal besluit het om lidmaatskap van die gemeente op te neem.  Ek wou net daar-en-dan al die personeel bel en vir hulle almal sê hoe trots ek op hulle is, en my waardering teenoor hulle uitspreek.  Ek wil onwillekeurig verklaar:  Spanwerk is ‘n SPAN wat...

Lees Meer

Kinderbediening nuus

Posted on Jun 25, 2012 in Blog, WiX

Daar is groot dinge aan die gebeur by die Kinderbediening van die VEK Louis Trichardt.  Lesingmatriaal is aangekoop, en gedurende die skoolvakansie word die lokale opgeknap en die onderwysers word opgelei.  Ons sien met groot verwagting uit na dit wat in die kinderbediening gaan gebeur. Lianie du Preez is ons nuwe kinderbediening koördineerder, en saam met die WENSPAN wat saam met haar werk, gaan hulle voortbou aan die sukses van die Kinderbediening. Ons sal julle op hoogte van die vordering...

Lees Meer

Kinderbediening

Posted on Jun 21, 2012 in Blog, WiX

Kinderbediening

Ons werk gedurende die JULIE-VAKANSIE aan die kinderbediening lokale, doen onderwyser opleiding en kry alle lesingmateriaal gereed vir die nuwe kwartaal. Ons het GROOT PLANNE in die vooruitsig, en met die span entoesiastiese onderwysers kan dit nie anders as om groot pret te wees nie.

Lees Meer