Preeknotas

Vriendskap en vriendelikheid

Posted on Jun 4, 2015 in Blog, Boodskapreeks, Preeknotas

Ons nuwe boodskapreeks handel VRIENDSKAP EN VRIENDELIKHEID. Klik gerus op die skakel vir notes van die onderskeie boodskappe. Boodskap 1  |  Geestelike Vriende Die wêreld is ‘n alleen-plek  …  en ongelukkig is dit ook so dat mense selfs soms in die gemeente alleen voel.  Die doel van die boodskap is egter nie om mekaar te verwyt oor die gebrek aan vriendskap nie, maar om mekaar aan te moedig om waarlik vir mekaar vriende te wees.  Sonder om partyskap te verwek wil ek jou tog die volgende vra:  Het jy  (al)  ‘n geestelike vriend in die gemeente gevind  …  en is jy vir iemand anders ‘n ware vriend; ‘n geestelike vriend?  Die geestelike vriendskapsverhouding wat daar tussen die kinders van God  (behoort te)  bestaan, aksentueer ons een-wees en gee betekenis aan ons saam-wees. Sonder dat ons ‘n neiging wil aanmoedig dat die gemeente na-binne moet lewe  –  ons staan dit sterk teen!  –  moet ons tog nie nalaat om die waarde van geestelike vriendskappe binne die gemeente konteks te benadruk nie!  Ons moet die dinge identifiseer wat skade wil doen aan hierdie eenheid en geestelike vriendskapsband en daarmee afreken. Boodskap 2  |  Vriendelik teenoor almal Luister, vir ons wat die Here dien, is vriendelikheid nie ‘n opsie nie. ‘n Mens wat sy lag verloor het, is ‘n gewonde mens.  En die oorsaak van hierdie seer moet geïdentifiseer word, hanteer/verwerk word, sodat die persoon weer opnuut kan begin lag, lewe en vriendelik kan wees. Ons vriendelikheid word nie deur omstandighede bepaal nie!!  Dit is juis ons vriendelikheid wat die getuienis dra dat omstandighede nie oor ons heers nie! ‘n Vriendelike mens lag.  ‘n Vriendelike mens het vrede.  ‘n Vriendelike mens is blymoedig.  ‘n Vriendelike mens is ‘n mens met ‘n greep op die lewe. Die lewe is ‘n ernstige saak, maar dit beteken nie dat ‘n mens nie vriendelik moet wees nie.  Die vriendelikheid wat ons openbaar, moet die boodskap kommunikeer dat ons besorgd is  (I Thes 2:7).  En die motivering vir ons om hierdie gemoedstoestand te openbaar en te handhaaf, vind ons in Fil 4:5:  “Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby”  [Fil...

Lees Meer

Hoe om teleurstelling te hanteer

Posted on Mar 14, 2015 in Blog, Preeknotas

Daar gebeur soms dinge met elkeen van ons wat ons wind uitslaan.  Dinge wat ons totaal weerloos en blootgestel laat voel.  Geskok.  Geruk.  Stukkend.  Seerkry en teleurstelling word geen mens ontsê nie.  Geen mens is ook immuun teen die invloed wat teleurstellings soms op die mens se gemoed en gesindheid kan hê nie.  Ek kan dit nie genoeg beklemtoon, dat elkeen van ons die lewensvaardigheid moet aanleer om teleurstelling sinvol en met wysheid te verwerk. Klik op die skakel vir die...

Lees Meer

GOD IS GOED – die lewe is mooi!

Posted on Dec 30, 2014 in Blog, Preeknotas

  Ons nooi jou graag uit na ons Oujaarsnag/Nuwejaarsdag byeenkoms op  WOENSDAG 31 DESEMBER 2014 om 23:00. Ons sien met verwagting uit na DV 2015!  Met vrymoedigheid verklaar ons dat die BESTE NOG VOORLê!  Met groot beskeidenheid en met diep dankbaarheid getuig ons dat ons die Here se guns geniet.  Tydens hierdie byeenkoms wil ek graag met julle ‘n woord van bemoediging deel:  MET MY GOD!  Wanneer jy van die staanspoor af besluit om in totale afhanklikheid van God te leef, sal jy asemrowende hoogtepunte en deurbrake geniet  —  want NIKS sal ooit vir ons God onuitvoerbaar wees nie  (Job 42:2).  Die lewe is vir ons mooi, WANT GOD IS GOED, en GOD IS VIR ONS!  God ontsluit vir jou ‘n kleurvolle lewe en toekoms. Klik op die skakel vir die...

Lees Meer

Kies die lewe!

Posted on Nov 11, 2014 in Blog, Preeknotas

Hoe voel jy oor jou lewe in die besonder?  Waarom doen jy wat jy doen   …  of het jou lewe tot ‘n stilstand gekom?  Die realiteit van die lewe is dat daar soms dinge kan wees wat ons oorweldig.  Die realiteit is dat daar nie altyd die ondersteuning is waarop jy gereken het nie.  Die realiteit is egter ook dat die lewe nie stilstaan nie!! Ongeag waarmee jy besig is, indien jy nie ten spyte daarvan tog sekerheid van saligheid het nie; dus seker is dat jy hemel toe gaan nie, stuur jou ganse lewe af op ‘n ramp  (Matt 16:26)!  Verder, moet ons verstaan dat ons God nie net in terme van sekerheid van saligheid moet ken nie, maar dat ons Hom deel moet maak van ons GANSE LEWENSBESTUUR!  Die lewe is ‘n kuns wat met God se hulp beMEESTER kan word. Luister: Die verskil in die resultate wat mense bereik, kom basies neer op hierdie een waarheid:  Die verskil is in hulle gesindheid optrede in dieselfde tipe omstandighede. VANDAG is die môre waarop jy gister gehoop het! Voordat jy rigting kan kry, moet jy eers ruggraat kry! Wat maak jy met die lewe wat GOD JOU GEGEE HET? Klik op die skakel vir...

Lees Meer

Geestelike Volwassenheid

Posted on Oct 13, 2014 in Boodskapreeks, Preeknotas

Geestelike Volwassenheid

Ons gesels oor die noodsaaklikheid van geestelike groei.  Die wedergeboorte  (Joh 3:1-21; II Kor 5:17) is die begin van ‘n asemrowende verhouding met God.  Daar is egter so baie om te leer en te beleef, en dit is juis waarom ons moet gesels oor die onontbeerlikheid van geestelike groei.  Dit is noodsaaklik dat elke kind van God die tyd sal uitkoop en geestelike dissiplines getrou sal handhaaf.  Gegewe die tyd wat al verloop het sedert jy Jesus Christus as jou persoonlike Saligmaker en Verlosser aangeneem het, in hoe ‘n mate het jy geestelike gegroei? EERSTE BOODSKAP Ons gesels oor jou PERSOONLIKE GROEI GEGEWE DIE TYD wat al verloop het. TWEEDE BOODSKAP Ons gesels oor die NOODSAAKLIKHEID VAN GEESTELIKE GROEI, en plaas veral aksent daarop dat dit God is wat hierdie groei in jou lewe bewerkstellig. DERDE BOODSKAP Ons gesels oor GEESTELIKE WAARHEDE wat God jou wil leer.  Ons doen ook ‘n Skrifgefundeerde ondersoek na die sogenaamde openbaringskennis. VIERDE BOODSKAP GEESTELIKHEID IS NIE OORBODIG NIE.  Met hierdie boodskap weerlê ons die stelling:  “You are so heavenly minded that you are no earthly good.”  As kind van God is jy ‘n deelgenoot van die goddelike natuur  (II Pet 1:4), jou optrede moet duidelik daarop dui dat jy ‘n navolger van God soos ‘n geliefde kind is  (Efe 5:1). VYFDE BOODSKAP OEFEN JOU IN DIE GODSALIGHEID.  Ons gesels oor sekere noodsaaklike geestelike praktyke wat elke kind van God in sy lewe moet opneem en gedissiplineerd moet handhaaf, met die goeie vrug wat dit in ‘n kind van God se lewe tot gevolg sal...

Lees Meer

Liefde is ‘n werkwoord

Posted on Sep 2, 2014 in Blog, Boodskapreeks, Preeknotas

Ons is opgewonde oor die volgende reeks boodskappe oor LIEFDE IS ‘n WERKWOORD. Tydens hierdie reeks van drie boodskappe gaan ons gesels oor: Groter LIEFDE het niemand as dit nie. ‘n Getuienis deur die LIEFDE gerugsteun. LIEFDE deur diensknegskap gedemonstreer. Daar is so baie mense wat ‘n kluisenaarsbestaan voer omdat hulle nie die warmte van opregte liefde beleef nie.  Miskien omdat hulle seergekry het.  Miskien omdat hulle voel dat hulle nie verdien om liefde te ervaar nie.  Ons neem die besluit om ‘n verskil te maak.  Ons wil mekaar aanmoedig:  Moet nie wag dat iemand eers aan jou liefde betoon alvorens jy na hulle sal uitreik nie  —  verandering begin by jou.  Gee jy die eerste tree!  Wanneer jy dit doen, dan volg jy in God se voetstappe. Klik op die skakel vir...

Lees Meer