Madampies

Madampies

Posted on Mar 4, 2015 in Blog, Madampies

  Daar is Vrydag, 6 Maart 2015 om 15:00, weer ‘n byeenkoms vir die Madampies.  Die Madampies is die groep meisies vanaf graad 1 tot graad 6.  Hulle hou een maal per maand, die eerste Vrydag van die maand, ‘n byeenkoms.  Tydens hierdie byeenkomste word die Madampies onder andere geleer bak, brei, ensovoorts. Daar is ‘n minimale fooi hieraan verbonde. Kontak gerus vir Heleen de Jager by die Kerkkantoor indien jy meer besonderhede verlang, of indien jy graag by hierdie unieke bedieningsgeleentheid wil betrokke...

Lees Meer

Madampies

Posted on Oct 3, 2014 in Blog, Madampies

Die Madampies het VRYDAG 3 OKTOBER om 15:00 weer ‘n byeenkoms gehad.  Daar was gekuier, gesels en gelag word.  Die madampies het cupcakes versier.  Natuurlik het elkeen weer ‘n paar geskenke gekry.  Dit was ‘n kuier-fees uit die boonste rakke  …  soet-bederf was bo-aan die program! Kontak Heleen de Jager vir meer besonderhede  (015 004 0224). Klik gerus op die foto om die album oop te maak. Madampies2...

Lees Meer

Madampies

Posted on Sep 8, 2014 in Madampies

Klik op die foto om die album oop te maak...

Lees Meer

Madampie

Posted on Jul 30, 2014 in Madampies

Madampie

Ons is opgewonde om aan te kondig dat ons op VRYDAG 5 SEPTEMBER 2014 om 15:00 begin met ‘n unieke byeenkoms vir dogters vanaf graad 1 tot graad 6  –  die madampies.  Die byeenkoms sal elke eerste Vrydagmiddag van die maand om 15:00 gehou word.  Die madampies gaan  (leer)  bak, kook, hekel, brei, tafeldek, modeparades hou, juwele maak  …  die lys is byna eindeloos.  Natuurlik sal daar tydens elke geleentheid ook ‘n high tea  gehou word  …  daar moet immers tyd wees vir “pinkie in die lug kuiertjies.”  Tydens hierdie geselstye word daar aandag geskenk aan onderwerpe wat elke madampie van jongs af moet leer. Die kostes beloop R180 per persoon vir die 3 byeenkomste wat beplan word vir 5 September, 3 Oktober, en 7 November.  Tydens elke byeenkoms ontvang die madampies geskenkies.  Verder word al die bestanddele en materiaal wat benodig word, ook voorsien.  Die madampies sal ook tydens elke byeenkoms kleurvolle notaboekies/lesingmateriaal ontvang. ‘n Groep deugsame dames sal met die toesig en aanbieding behulpsaam wees.  Die Skrifbeginsel wat aan hierdie inisiatief onderliggend is, vind ons in Tit 2:3-5:  3  Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, 4  sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, 5  ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vir meer besonderhede, kontak gerus vir Heleen de Jager. Kantoor           015 004 0224  (Vanaf 09:00-13:00) Selfoon            072 550 4614  (Na 18:00) Epos                 heleendj@leefdiewoord.co.za Klik hier vir die...

Lees Meer