Boodskapreeks

Groeperinge van boodskappe wat oor ‘n tydperk van 4 tot 6 weke bedien was.

Ons dien ‘n GROOT GOD!

Posted on Jan 3, 2015 in Blog, Boodskapreeks

Ons aanvaar onvoorwaardelik dat GOD VIR ONS GOED IS!  God het ook nie nodig om Homself aan ons te bewys nie!  Ons weet dat God die behouder van alle mense is, insonderheid van die gelowiges  (I Tim 4:10), en dat niks ons van sy liefde kan skei nie  —  nie eers die dood nie  (Rom 8:37-39). Tydens hierdie reeks boodskappe gesels ons oor die waarheid dat kinders van God vanuit ‘n posisie van oorwinning leef.  Ons gesels ook oor ons onwrikbare geloof in die goedheid van ons GROOT GOD.  Ja, ons wéét verseker dat Hy ons nie sal begewe of sal verlaat nie  (Hebr 13:5).  Dit is as gevolg van ons GROOT GOD dat ons vrede ervaar  (Fil 4:6, 7)  —  ten spyte van wat ook al teen ons mag aanstorm.  Ja, die lewe is mooi  —  WANT GOD IS GOED! Klik op die skakel vir preeknotas Boodskap 1  |  GELOOF IS PRAKTIES Boodskap 2  |  EK WEET IN WIE EK...

Lees Meer

Geestelike Volwassenheid

Posted on Oct 13, 2014 in Boodskapreeks, Preeknotas

Geestelike Volwassenheid

Ons gesels oor die noodsaaklikheid van geestelike groei.  Die wedergeboorte  (Joh 3:1-21; II Kor 5:17) is die begin van ‘n asemrowende verhouding met God.  Daar is egter so baie om te leer en te beleef, en dit is juis waarom ons moet gesels oor die onontbeerlikheid van geestelike groei.  Dit is noodsaaklik dat elke kind van God die tyd sal uitkoop en geestelike dissiplines getrou sal handhaaf.  Gegewe die tyd wat al verloop het sedert jy Jesus Christus as jou persoonlike Saligmaker en Verlosser aangeneem het, in hoe ‘n mate het jy geestelike gegroei? EERSTE BOODSKAP Ons gesels oor jou PERSOONLIKE GROEI GEGEWE DIE TYD wat al verloop het. TWEEDE BOODSKAP Ons gesels oor die NOODSAAKLIKHEID VAN GEESTELIKE GROEI, en plaas veral aksent daarop dat dit God is wat hierdie groei in jou lewe bewerkstellig. DERDE BOODSKAP Ons gesels oor GEESTELIKE WAARHEDE wat God jou wil leer.  Ons doen ook ‘n Skrifgefundeerde ondersoek na die sogenaamde openbaringskennis. VIERDE BOODSKAP GEESTELIKHEID IS NIE OORBODIG NIE.  Met hierdie boodskap weerlê ons die stelling:  “You are so heavenly minded that you are no earthly good.”  As kind van God is jy ‘n deelgenoot van die goddelike natuur  (II Pet 1:4), jou optrede moet duidelik daarop dui dat jy ‘n navolger van God soos ‘n geliefde kind is  (Efe 5:1). VYFDE BOODSKAP OEFEN JOU IN DIE GODSALIGHEID.  Ons gesels oor sekere noodsaaklike geestelike praktyke wat elke kind van God in sy lewe moet opneem en gedissiplineerd moet handhaaf, met die goeie vrug wat dit in ‘n kind van God se lewe tot gevolg sal...

Lees Meer

Liefde is ‘n werkwoord

Posted on Sep 2, 2014 in Blog, Boodskapreeks, Preeknotas

Ons is opgewonde oor die volgende reeks boodskappe oor LIEFDE IS ‘n WERKWOORD. Tydens hierdie reeks van drie boodskappe gaan ons gesels oor: Groter LIEFDE het niemand as dit nie. ‘n Getuienis deur die LIEFDE gerugsteun. LIEFDE deur diensknegskap gedemonstreer. Daar is so baie mense wat ‘n kluisenaarsbestaan voer omdat hulle nie die warmte van opregte liefde beleef nie.  Miskien omdat hulle seergekry het.  Miskien omdat hulle voel dat hulle nie verdien om liefde te ervaar nie.  Ons neem die besluit om ‘n verskil te maak.  Ons wil mekaar aanmoedig:  Moet nie wag dat iemand eers aan jou liefde betoon alvorens jy na hulle sal uitreik nie  —  verandering begin by jou.  Gee jy die eerste tree!  Wanneer jy dit doen, dan volg jy in God se voetstappe. Klik op die skakel vir...

Lees Meer

Dra mekaar se laste

Posted on Jun 30, 2014 in Blog, Boodskapreeks

Dra mekaar se laste

Ons vind talle voorskrifte in die Woord van die Here ten opsigte van die eenheid van die gemeente.  Een van die boustene van gemeente eenheid is dat ons mekaar se laste sal help dra.  Wat het Paulus bedoel met die woorde wat in Gal 6:1-4 geskryf staan?  Verder, merk ons ook op dat hierdie ondersteuning wat ons aan mekaar verskuldig is ook teen die agtergrond  (binne konteks en verband)  van die vrug van die Gees verstaan moet word.  Dit is duidelik dat kinders van God aan mekaar verskeie dinge verskuldig is. Boodskap 1:  Ons gesels oor die gesindheid waarmee ons mekaar reghelp en die doel waarom ons mekaar reghelp.  Ons moedig mekaar aan om te waak teen selfregverdiging en geestelike hoogmoed.  ‘n Belangrike stelling wat tydens hierdie boodskap gemaak word is dat jy jou lewe en werke sal toets in die LIG van God se wil, en nie in die skaduwee van iemand anders se foute nie. Klik op die skakel vir preeknotas. Boodskap 2:  Wat beteken dit; en hoe doen ek dit  –  om iemand anders se las te dra?  Dit is baie duidelik dat daar van kinders van God verwag word om MEKAAR op ‘n besondere manier te hanteer.  Ja, ons word selfs vanuit die Woord geleer hoe ons teenoor mekaar moet optree indien iemand deur een of ander misdaad oorval word. Klik op die skakel vir preeknotas. Boodskap 3:  Ons gesels oor geestelike hoogmoed.  Ons ontbloot hierdie struikelblok vir wat dit is.  Indien ons in hierdie gebroke wêreld ‘n verskil wil maak moet ons besef dat ons hier is om te dien en te bedien; om na mense toe uit te reik met die goeie nuus dat God mense liefhet.  Geestelike groei verhef my nie bo ander nie, inteendeel, dit moet my al hoe meer ‘n dienskneg maak. Klik op die skakel vir die...

Lees Meer

Jy moet mooi loop

Posted on Jan 10, 2014 in Boodskapreeks

Jy moet mooi loop

Hoe om in hierdie gebroke wêreld ‘n verskil te maak  …  mooi loop! Klik op die skakel vir notas: Om mooi te loop moet jy mooi besluite neem. Wanneer jy mooi loop sal jou lewe verseker ‘n impak maak. Die Heilige Gees is jou mooi loop...

Lees Meer